Online vehicle telemetry

Disclaimer

uCAN Solutions is een samenwerkingsproject van Beijer Automotive BV te Schijndel en Tass Technology Solutions te Eindhoven. Beijer Automotive BV fungeert als penvoerder binnen het uCAN Solutions samenwerkingsproject en is in die hoedanigheid het eerste aanspreekpunt aangaande deze website.
Beijer Automotive BV, hierna te noemen ‘Beijer’, staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te ’s-Hertogenbosch onder nummer 16064682.

Inhoud

De informatie die door Beijer wordt verstrekt op deze website is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan echter niet worden ingestaan. De informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Beijer kan niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert. Beijer en overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie. Beijer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Beijer zijn ontwikkeld en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de websites van Beijer.

Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Beijer omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u ons altijd bellen of mailen voor informatie. We helpen u graag!
Tel: +31 (0)73-5480351
E-mail: info@ucan-solutions.com